ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 2 )
16.67%
ไฟฟ้า ( 7 )
58.33%
ประปา ( 2 )
16.67%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
8.33%