ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 2 )
22.22%
ไฟฟ้า ( 5 )
55.56%
ประปา ( 1 )
11.11%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
11.11%