ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 2 )
25.00%
ไฟฟ้า ( 4 )
50.00%
ประปา ( 1 )
12.50%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
12.50%