หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบางระจัน
 
 
 
เทศบัญญัติ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน เรื่อง โครงการพัฒนา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน เรื่อง โครงการพัฒนา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองบางระจัน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
   
 
 
   
เทศบาลเมืองบางระจัน  
Banchian Municipality Administrative Organization  
   
   
 
 
KM
 
Knowledge
Management

การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
Service
 
คู่มือ
ประชาชน

แบบฟอร์ม
เอกสาร
สำหรับติดต่อ
ราชการ
กับหน่วยงาน