หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองบางระจัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองบางระจัน
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองบางระจัน
 
นายกเทศมนตรีเมือง
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภา ทม.
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทม.
นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 
รองปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
รองปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานรัฐพิธี
ฝ่ายปกครอง
- ทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
ฝ่ายปกครอง
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- งานเร่งรัดรายได้
- งานจดทะเบียนพาณิชย์
งานธุรการ
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
- งานควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
- งานควบคุมสถานีบริการน้ำมันฯ
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานติดตั้งและซ่อมบำรุงประปา
งานธุรการ
   
 
กองการศึกษาฯ
นักบริหารงานศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
กองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
 
กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ
- งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยวชน
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานงบประมาณ
- งานระบบสารสนเทศ
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานวางแผนสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานสัตวแพทย์
งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
งานชุมชนเมืองและสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานยุทธศาสตร์การพัฒนา
และงบประมาณ
- งานบริการวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานประชาสัมพันธ์
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
- งานนิติการ
- งานธุรการ
 
 
   
เทศบาลเมืองบางระจัน  
Bangrachan Town Municipality  
   
   
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางระจัน ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ : 036-592-390 โทรสาร : 036-591-047
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางระจัน
จำนวนผู้เข้าชม 2,633,059 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-797-1118

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10